Research and monitoring for and with raptors in Europe
May 2010 - May 2015

You are here

Home » Monitoring Questionnaire FOR Raptors

Submission #217

Wed, 2013-03-20
Slovakia
Winter Roost Survey of Asio otus
1993
2013
Regional
West, East and South part of Slovakia
Raptor Protection of Slovakia
Civil (NGO)
20
Long-eared Owl (Asio otus)
Winter visitor
No
<20%
20-50%
No
Yes
No
No
  • Special Protection Areas (SPAs)
  • Important Bird Areas (IBAs)
  • Areas protected by national law (national parks, protected landscape areas etc.)
No
Yes
Yes
2005
2012
Yes
2005
2013
No
No
No
No
No
Yes
1993
2013
No
No
No
No
No
Yes
Winter Roost Survey
1993
2013
Yes
Disturbance
1993
2013
No
No
No
No
No
No
Yes
Not annually but regularly
Yes
No
No
No
Yes
Not annually but regularly
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
1993
2013
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
Not annually but regularly
Yes
State Nature Conservancy of Slovak Republic
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
Working Group for Winter Roost Survey of Asio otus
No
6 man - months
30
50-80%
2,500
Noga M., 2005: Význam sledovania osteologických nálezov z potravy dravcov a sov. Záverečná práca, [sine pag.] [Depon. in Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra]
Noga M., 2007: Zimovanie a potravná ekológia myšiarok ušatých na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, 107 pp. [Depon. in Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava]
Noga M., 2009: Sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na zimoviskách v rokoch 2005–2008 na juhozápadnom Slovensku. Pp.: 135. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 251 pp.
Noga M., 2009: Zimné sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku 2007/2008 a 2008/2009. Dravce a sovy, 5(1): 23.
Noga M., 2010: Zimné sčítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku 2009/2010. Dravce a sovy, 6 (1): 21.